Wpisy z miesiąca 20 września 2014

Kryteria dostępu do finansowania nowych technologii z kredytu technologicznego

Aby móc ubiegać się o kredyt technologiczny, przedsiębiorca musi spełnić szereg kryteriów i warunków. Przede wszystkim musi on posiadać status:

  •          mikro przedsiębiorstwa,
  •          małego przedsiębiorstwa,
  •          lub średniego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Zmiany technologiczne w firmie

Logika działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 stanowi, że kredytem technologicznym może być sfinansowana inwestycja, która przyczyni się do zmiany technologicznej w przedsiębiorstwie. Zmiana technologiczna musi być jednak dokonana:

  •          albo poprzez wdrożenie wniosku racjonalizatorskiego własnego,
  •          albo dzięki zakupionej usłudze badawczo-rozwojowej. Czytaj więcej

Procedura uruchomienia kredytu technologicznego

Aby móc uruchomić kredyt technologiczny, konieczne jest spełnienie określonej procedury. W pierwszej kolejności przedsiębiorca składa do komercyjnego banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego wraz z załącznikami w postaci:

  •          oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  •          biznesplanu.

Czytaj więcej

Copyright. 2014