Wpisy z miesiąca 19 grudnia 2014

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie kredytu technologicznego

Kompletna dokumentacja aplikacyjna jest warunkiem niezbędnym do otrzymania jakiejkolwiek dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej. Warto więc o nią zadbać, gdyż w innym razie możemy zostać poproszeni o jej uzupełnienie lub poprawienie składanego wniosku już na etapie wstępnej oceny wniosku. W najgorszym wypadku, nasz wniosek może zostać odrzucony. Czytaj więcej

Copyright. 2014