Wpisy z miesiąca 19 czerwca 2015

Czy potrzebne są nam plany gospodarki niskoemisyjnej?

Gminy chcące uzyskać dofinansowanie zobowiązane zostały do utworzenia nowego dokumentu strategicznego, którym jest plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej na stronie: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Dokument ten jest konsekwencją przyjętej przez nasze państwo polityki spójności w Unii w latach 2014-2020, czyli wspieranie przejścia z gospodarki wysokoemisyjną na gospodarkę niskoemisyjną. Czytaj więcej

Copyright. 2014