Wpisy z kategorii Kredyty – procedura pozyskiwania

Kredyt technologiczny po zmianach

Nikłe zainteresowanie pierwotną formą kredytu technologicznego, wymusiło wprowadzenie szeregu zmian. W przeciwnym wypadku istniało bowiem realne zagrożenie, że przyznane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane. Było to nie do przyjęcia, tak więc kredyt technologiczny przeszedł pewne modyfikacje, by zwiększyć zainteresowanie polskich przedsiębiorców tą formą wsparcia firm, które chcą inwestować w nowe technologie. Czytaj więcej

Nowa odsłona kredytu technologicznego

W pierwszym kwartale wystartować ma kolejna odsłona kredytu technologicznego – tak zwany kredyt na innowacje technologiczne. Dotychczas kredyt technologiczny, pomógł wielu przedsiębiorcom, umożliwiając im wyeliminowanie wielu wad i ograniczeń, przy równoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia oferowanych przez nich usług i towarów. Czytaj więcej

Opinia o innowacyjności przy ubieganiu się o kredyt technologiczny

By móc ubiegać się o kredyt technologiczny, należy załączyć do wniosku opinię o innowacyjności. Jest ona sporządzana dla przedsiębiorcy planującego dokonanie zakupu lub wdrożenia nowoczesnych technologii. Bardzo istotnym kryterium przy sporządzaniu takiej opinii jest to, by była ona obiektywna. Najczęściej jest to, więc niezależna opinia eksperta dotycząca danej technologii, którą to przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć w trakcie realizowania nowej inwestycji.

Czytaj więcej

Środki dla przedsiębiorców stawiających na innowacje

Kredyt technologiczny w nowej, obowiązującej aktualnie perspektywie 2014-2020 nazywa się Kredytem na innowacje technologiczne. Jest on organizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w skrócie PO IR. Kredyt ten skierowany jest on do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a jego nadrzędnym celem jest wspieranie działań związanych z wdrażaniem nowych technologii. Czytaj więcej

Kredyt technologiczny – dla kogo?

Kredyt technologiczny jest jednym z mniej popularnych sposobów na dofinansowanie przedsiębiorstwa. Szkoda, bo na ten właśnie cel, co roku, przekazywane są bardzo duże pieniądze, których kwoty liczy się w milionach. Czytaj więcej

Udzielanie  przedsiębiorcom kredytu technologicznego

Instytucjami finansowymi, które udzielają przedsiębiorcom z sektora mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw kredyt technologiczny (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), są działające na terenie kraju, wyznaczone do tego banki komercyjne. Czytaj więcej

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie kredytu technologicznego

Kompletna dokumentacja aplikacyjna jest warunkiem niezbędnym do otrzymania jakiejkolwiek dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej. Warto więc o nią zadbać, gdyż w innym razie możemy zostać poproszeni o jej uzupełnienie lub poprawienie składanego wniosku już na etapie wstępnej oceny wniosku. W najgorszym wypadku, nasz wniosek może zostać odrzucony. Czytaj więcej

Wsparcie dla przedsiębiorców

Jak to zwykle bywa, najbardziej aktywni i skuteczni w wykorzystywaniu unijnych funduszy okazali się w naszym kraju przedsiębiorcy. Mieć należy jednak świadomość tego, że unijne pieniądze stają się coraz trudniej dostępne dla przedsiębiorców, głównie tych planujących realizować projekty o charakterze typowo inwestycyjnym. Czytaj więcej

Jakie inwestycje można finansować ze środków pochodzących z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny stanowi bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm źródło finansowania na wdrożenie nowych, bądź też własnych technologii. Często jednak, rodzi się szereg wątpliwości, co do tego, jakie wydatki mogą zostać pokryte ze środków udzielanych w ramach kredytu technologicznego. Czytaj więcej

Kryteria dostępu do finansowania nowych technologii z kredytu technologicznego

Aby móc ubiegać się o kredyt technologiczny, przedsiębiorca musi spełnić szereg kryteriów i warunków. Przede wszystkim musi on posiadać status:

  •          mikro przedsiębiorstwa,
  •          małego przedsiębiorstwa,
  •          lub średniego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Copyright. 2014