Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny (w obecnej perspektywie budżetowej zwany Kredytem na Innowacje Technologiczne), jest narzędziem, które dostępne jest dla przedsiębiorców przynależących do sektora mikro-, małych i średnich firm. Kredyt ten służy wspieraniu polskich przedsiębiorców inwestujących w inwestycje technologiczne i nowe technologie.

Warunki wymagane do spełnienia

 

Aby móc ubiegać się o przyznanie kredytu technologicznego, a już zwłaszcza premii technologicznej, wymagane jest, by wdrożenie technologii przez przedsiębiorcę polegało na podjęciu takich działań w wyniku których zrealizowana może zostać idea stanowiąca opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię. Możliwe to jest poprzez stworzenie bazy technologicznej przybierającej formę chociażby linii technologicznej, w której to technologia ta będzie mogła zostać wykorzystana w praktyce. Dzięki z kolei wdrożeniu tejże technologii, możliwe będzie rozpoczęcie produkcji towarów, bądź też świadczenie usług bezpośrednio wynikających z faktu wdrożenia tejże technologii w przedsiębiorstwie.

Kredyt technologiczny (w obecnej perspektywie budżetowej zwany Kredytem na Innowacje Technologiczne), jest narzędziem, które dostępne jest dla przedsiębiorców przynależących do sektora mikro-, małych i średnich firm

Autor zdjęcia: NYC Media Lab

Na dofinansowanie liczyć mogą jednak tylko innowacyjne projekty, o minimum ogólnopolskiej skali innowacyjności.

Comments are closed.

Copyright. 2014