Na jaką kwotę dofinansowania i warunki można liczyć w kredycie technologicznym?

Kredyt technologiczny, w obecnej perspektywie finansowej zwany kredytem na innowacje technologiczne (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/), to działanie, na które przeznaczone zostało do rozdysponowania aż 303 miliony złotych, z czego 30,13 milionów dla samego tylko województwa mazowieckiego, w którym to w poprzednich naborach złożonych zostało najwięcej wniosków o udzielenie dofinansowania.

Warunki

Banki współpracujące przy rozdzielaniu środków z kredytu technologicznego Przy rozdzielaniu środków z kredytu technologicznego współpracuje szereg banków komercyjnych

Autor zdjęcia: Nestlé

W przypadku kosztów, przedstawia się to w następujący sposób:

 • brak limitu dotyczącego minimalnej wartość kosztów kwalifikowalnych,
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – to kwota 50 milionów euro.

Maksymalna wartość udzielanego dofinansowania wynosi sześć milionów złotych. Należy jednak przy tym wykazać się udziałem własnym do pokrycia wydatków związanych z inwestycją. Jego minimalna wysokość wynosi 25%.

Wysokość udzielanej dotacji:

 • w przypadku inwestycji technologicznej, rozdzielana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Kształtuje się na poziomie od 25 % do 70% wydatków inwestycyjnych.
 • w przypadku doradztwa zewnętrznego – do 50% wydatków inwestycyjnych.

Dodatkowo, z kwestii formalnych za dzień rozpoczęcia projektu przyjmuje się dzień następujący po dniu złożenia wniosku. Wyznaczono również ostateczny termin przewidziany do realizacji projektów. Jest to 31 grudnia 2023 roku.

Banki współpracujące przy rozdzielaniu środków z kredytu technologicznego
Przy rozdzielaniu środków z kredytu technologicznego współpracuje szereg banków komercyjnych. Są to:

 • PKO Bank Polski,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Alior Bank,
 • BGŻ BNP Paribas,
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • Bank Millennium,
 • Deutsche Bank Polska,
 • Idea Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska BOŚ,
 • Polska Kasa Opieki PKO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze,
 • Bank ING,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • mBank,
 • Raiffeisen Bank Polska,
 • SGB oraz zrzeszone banki spółdzielcze.

Comments are closed.

Copyright. 2014