Nowa odsłona kredytu technologicznego

W pierwszym kwartale wystartować ma kolejna odsłona kredytu technologicznego – tak zwany kredyt na innowacje technologiczne. Dotychczas kredyt technologiczny, pomógł wielu przedsiębiorcom, umożliwiając im wyeliminowanie wielu wad i ograniczeń, przy równoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia oferowanych przez nich usług i towarów.

Premia technologiczna może być przeznaczona na wdrożenie wyników prac typu B+R (własnych lub zakupionych od kogoś innego) i powiązane z tym wydatki

Autor zdjęcia: Jeffrey

W nowej, obowiązującej obecnie perspektywie finansowej na lata 2014-2020, stary kredyt technologiczny zastąpiony został kredytem na innowacje technologiczne. Nadal, tak jak wcześniej środkami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie udzielane przedsiębiorcom pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w skrócie PO IR). Program ten skierowany jest do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a służy on wdrożeniu nowych technologii, a co za tym idzie, przyczynia się do podniesienia konkurencyjności firm nie tylko na rynku krajowym, jak również i międzynarodowym.

Premia technologiczna

Największą zaletą tego programu jest bezzwrotny charakter otrzymanej w ramach niego premii technologicznej. Dzięki jej uzyskaniu, przedsiębiorca ma możliwość spłaty znacznej części zaciągniętego w banku komercyjnym kredytu, przyznanego na realizację inwestycji w innowacyjne technologie. Warto tu wspomnieć, że dopłata taka może wynieść nawet sześć milionów złotych.

Premia technologiczna może być przeznaczona na wdrożenie wyników prac typu B+R (własnych lub zakupionych od kogoś innego) i powiązane z tym wydatki. Wydatkami takimi może być na przykład:

  • zakup lub wytworzenie środków trwałych,
  • zakup budynków,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów,
  • zakup know-how,
  • zakup licencji,
  • etc.

Kto może ubiegać się o przyznanie mu premii technologicznej?

W praktyce jednak nie każdy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie mu premii technologicznej. Przede wszystkim firma musi spełniać kryteria mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, beneficjenci ubiegający się o przyznanie im dofinansowania w ramach kredytu na innowacje technologiczne muszą posiadać zdolność finansową. Zdolność finansowa, zwana także zdolnością kredytową ocenia bank komercyjny.

Pamiętać należy tu, że niezbędnym elementem wnioskowania o wsparcie jest uzyskanie od banku kredytującego (banku komercyjnego) tak zwanej promesy kredytowej. Promesa kredytowa stanowi pisemne przyrzeczenie udzielenia danemu podmiotowi kredytu. Tylko wówczas, po uzyskaniu takiej promesy, przedsiębiorca otrzymaną w przyszłości dotację będzie mógł wykorzystać do spłaty części zaciągniętego kapitału.

Jest, o co walczyć

Rozważając zasadność występowania o takie środki, warto wiedzieć, że dofinansowanie może wynieść nawet siedemdziesiąt procent wartości ogółu kosztów kwalifikowanych (dla mikro i małych przedsiębiorstw), lub też sześćdziesiąt procent (w przypadku średnich przedsiębiorstw), przy czym wartość samego kredytu ustalono na maksimum siedemdziesiąt pięć procent wartości inwestycji (dwadzieścia pięć procent przedsiębiorca musi sfinansować ze środków własnych).

Mapa Pomocy Regionalnej

Zanim przystąpimy jednak o ubieganie się o dotację, należy dokładnie sprawdzić Mapę Pomocy Regionalnej. Znaleźć można w niej informację, na jakie maksymalne kwoty dofinansowania na danym regionie można liczyć. Bowiem na maksymalne, opisane wyżej wsparcie mogą liczyć tylko mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego,
  • i podkarpackiego.

Comments are closed.

Copyright. 2014