Opinia o innowacyjności przy ubieganiu się o kredyt technologiczny

By móc ubiegać się o kredyt technologiczny, należy załączyć do wniosku opinię o innowacyjności. Jest ona sporządzana dla przedsiębiorcy planującego dokonanie zakupu lub wdrożenia nowoczesnych technologii. Bardzo istotnym kryterium przy sporządzaniu takiej opinii jest to, by była ona obiektywna. Najczęściej jest to, więc niezależna opinia eksperta dotycząca danej technologii, którą to przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć w trakcie realizowania nowej inwestycji.

Autor zdjęcia: Hubert Burda Media

Autor zdjęcia: Hubert Burda Media

Do czego wymagane jest opracowanie opinii o innowacyjności technologii?

Opinia o innowacyjności technologii jest przygotowywana w wielu celach. Zaliczamy do nich zasadniczo cele związane z:

  • chęcią uzyskania tak zwanej ulgi technologicznej,
  • chęcią uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, pochodzącego na przykład z funduszy europejskich,
  • chęcią ubiegania się o przyznanie przedsiębiorcy kredytu technologicznego,
  • promocją przedsiębiorstwa.

Wymogi dotyczące opinii o innowacyjności

Opinia o innowacyjności nowej technologii musi być opracowana zgodnie z przepisami. W myśl przepisów podatkowych fakt innowacyjności takiej technologii musi być potwierdzony opinią wystawioną przez niezależną od podatnika i niezwiązaną z nim w jakikolwiek sposób jednostką naukową. Istotne jest, by jednostka naukowa podejmująca się opracowania opinii o innowacyjności posiadała stosowne uprawnienia, a, więc musi być jednostką naukową w rozumieniu artykułu 2, punktu 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dziennik Ustaw z 2010 nr 96 pozycja 615).

Comments are closed.

Copyright. 2014