Pieniądze dla firmy z dotacji

Dotacje dla firm stanowią istotny impuls do rozwoju. Dzięki ich pozyskaniu możliwe jest realizowanie szeregu przedsięwzięć o charakterze biznesowym i technologicznym, na które ciężko byłoby znaleźć pieniądze. Zwłaszcza, że dotacje udzielane firmom przeznaczane są na konkretne, często bardzo kosztowne cele, typu:

  • modernizacja siedziby,
  • modernizacja linii produkcyjnej,
  • zakup sprzętu,
  • poszerzenie profilu działalności,
  • i tym podobne.

Właściwe wydatkowanie przyznanych z dotacji środków

Dotacje dla firm stanowią istotny impuls do rozwoju

Autor zdjęcia: Philippe_

Aby jednak przyznane środki mogły zostać na dany cel spożytkowane, konieczne jest przebrnięcie przez procedurę konkursową, bez której pieniędzy tak naprawdę nie uda się pozyskać. Zdarzało się (zwłaszcza na początku, gdy dotacje i sposób ich rozliczania było czymś nowym i niespotykanym wcześniej na rynku), że przedsiębiorcy niewłaściwie wydatkowali przyznane im w ramach dotacji środki. Jednak skutki takich działań były dla nich bardzo przykre i dotkliwe. Nierzadko kwestionowane były, bowiem wydatki, czy też nawet w skrajnym przypadku – trzeba było zwrócić przyznane pieniądze, ponieważ nie wywiązano się w rażący sposób z ustaleń zawartych w umowie (więcej: http://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,85,188562,zasady-rozliczania-dotacji-ze-srodkow-unijnych.html).

Cofnięcie dotacji dla wielu przypadkach doprowadziło do ruiny całą firmę. Pamiętać musimy, bowiem o tym, że przyznawane dotacje firmom to czasem kwoty rzędu kilkuset tysięcy, a czasem nawet miliona złotych. Nie jest to, więc mało. W przypadku, gdy pieniądze te zostały zainwestowane w zakup przyrządów czy też rozbudowę firmy, ich odzyskanie jest praktycznie niemożliwe. W takiej sytuacji trzeba zaciągnąć kredyty i pożyczki bankowe, aby móc spłacić wcześniejszy dług. Sytuacja taka, zamiast, więc pomóc przedsiębiorcom okazywała się dla nich prawdziwym przekleństwem. Choć naturalnie można im współczuć, to jednak musimy pamiętać, że doprowadzili do tego własnymi zaniedbaniami i brakiem zapobiegliwości. Można było tego uniknąć dostosowując się do zaleceń organu przyznającego środki, czy też zatrudniając zewnętrzną firmę, która sprawowałaby pieczę nad należytym wykorzystaniem dotacji.

Comments are closed.

Copyright. 2014