Problemy z kredytem technologicznym

Kredyt technologiczny (więcej o kredycie po tym linkiem) jest narzędziem, które cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. To szansa dla innowacyjnych firm na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój i inwestycje. Niestety, nie wszystkim chętnym udaje się uzyskać dofinansowanie. Postaramy się przybliżyć pokrótce to, z czym przedsiębiorcy mieli największy problem.

Szukanie przyczyny niepowodzeń

 

Przede wszystkim, zacząć należy od tego, że zasady, które obowiązują przy ubieganiu się o dofinansowanie udzielane w ramach kredytu technologicznego, różnią się w pewnych kwestiach od kryteriów obowiązujących w innych programach pomocowych. Wynika to z tego, że celem większości unijnych narzędzi pomocowych skierowanych do sektora mikro, małych i średnich firm, jest dofinansowanie przyznawane na zakup innowacyjnych urządzeń. W przypadku kredytu technologicznego jest jednak inaczej.

W tym przypadku, innowacyjny aspekt nabywanego sprzętu, czy też urządzenia ma znaczenie drugorzędne. Wynika to bowiem z rozumowania, że urządzenia takie stanowią jedynie środek do osiągnięcia zasadniczego i nadrzędnego celu, którym jest wdrożenie nowej technologii – zarówno opracowanej przez przedsiębiorcę , czy też przez niego nabywanej.

Bezpośrednią przyczyną niepowodzeń w ubieganiu się o kredyt technologiczny, było właśnie niedostrzeżenie tej istotnej różnicy. Było to więc źródłem częstego błędu, który wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie popełniali w składanych przez siebie wnioskach. Część z takich odrzuconych projektów sprowadzała się jedynie do nabycia nowoczesnych urządzeń, które właśnie wnioskodawcy w sposób błędny utożsamiali z nową technologią, na którą udzielane jest wsparcie. Tymczasem, w myśl rozumowania dla tego instrumentu pomocowego, pod pojęciem nowej technologii, kryje się innowacyjna myśl techniczna, albo nowoczesny sposób przeprowadzenia procesu technologicznego. Nową technologią nie jest gotowe fizyczne urządzenie, dzięki któremu realizować można ten proces. W sytuacji więc, gdy urządzenie zawiera już w sobie nową technologię, która wdrożona została przez jego producenta, nie można mówić, że wdrażana jest taka technologia przez wnioskodawcę, czyli nabywcę takiego urządzenia.

Comments are closed.

Copyright. 2014