Problemy z uzyskaniem kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny, to potoczna nazwa dla obowiązującego w obecnej perspektywie budżetowej kredytu na innowacje technologiczne (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). To rozwiązanie, finansowane ze środków unijnych, którego celem jest podniesienie innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. Niestety, mimo dużego zainteresowania tą formą pomocy, stosunkowo niewielu przedsiębiorcom udaje się faktycznie uzyskać pieniądze. Z jakiej przyczyny?

Błędy w interpretacji zasad konkursu o przydział środków

 

Na wstępie zacząć należy od tego, że zasady obowiązujące przy tymże dofinansowaniu, różnią się w pewnych istotnych kwestiach od kryteriów, które obowiązują w innych programach pomocowych. Nadrzędna różnica polega tu na tym, że celem większości dostępnych programów pomocowych, które są adresowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest przyznanie im dofinansowania (zwrotnego, bądź też bezzwrotnego) na zakup innowacyjnych urządzeń. W przypadku kredytu na innowacje technologicznej cel wsparcia jest jednakże inny.

Tu, innowacyjny aspekt nabywanego sprzętu posiada drugorzędne znaczenie. Dzieje się tak dlatego, że przyjęta jest logika mówiąca o tym, że urządzenia takie stanowią jedynie środek dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie zasadniczego i nadrzędnego celu, którym jest wdrożenie nowej technologii. Technologia ta może być zarówno opracowana przez samego przedsiębiorcę , jak też i przez niego nabywana.

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w ubieganiu się o kredyt technologiczny wśród wnioskodawców, było właśnie niedostrzeżenie przy aplikowaniu o przyznanie środków tej jakże istotnej różnicy. Skutek tego był taki, że wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie im środków pomocowych najczęściej nabywali nowoczesne urządzeń, które Ci właśnie wnioskodawcy w sposób błędny utożsamiali z nową technologią, na którą może być udzielone wsparcie w postaci premii technologicznej.

Kredyt technologiczny, to potoczna nazwa dla obowiązującego w obecnej perspektywie budżetowej kredytu na innowacje technologiczne

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Tymczasem, trzeba to podkreślić, że w myśl przyjętego rozumowania, funkcjonującego dla tego instrumentu pomocowego, pod pojęciem nowej technologii, kryć powinna się innowacyjna myśl techniczna, bądź też innowacyjny, nowy sposób przeprowadzenia procesu technologicznego.

Tak więc nową technologią nie jest gotowe fizycznie urządzenie, które pozwala na zrealizowanie danego procesu. Przy kredycie na innowacje technologiczne przyjmuje się więc, że gdy urządzenie zawiera już w sobie nową technologię, która wdrożona do jego wytworzenia została przez jego producenta, nie można mówić o tym, że wdrażana jest innowacyjna technologia przez wnioskodawcę. Jest on bowiem jedynie nabywcą tegoż urządzenia.

Comments are closed.

Copyright. 2014