W jaki sposób podręczniki powinny przekazywać wiedzę?

Zmiany w sposobie myślenia zachodzą bardzo powoli. Z tego powodu żadne innowacje w strukturze podręczników i ich treści nie muszą być brutalne. Mogą zostać odrzucone tak samo przez uczniów, jak i nauczycieli. Rewolucja nie sprawdza się w wykonaniu edukacji. Jednak każdy, kto ma doświadczenie z poszczególnymi materiałami, od twórców po uczniów, wie o konieczności poprawy zrozumienia funkcji informacyjnej podręczników. Widzimy to w dobrych podręcznikach Nowej Ery.

Jakie są ograniczenia poszczególnych podręczników?

Pierwszym z nich może być natłok szczegółów, których nikt nie jest w stanie ogarnąć, nawet w wąskim zakresie. Ponadto, niemożliwe jest przeniesienie całej wiedzy bezpośrednio do podręczników. Jej natłok nie poprawi wyników badań, a jedynie spowoduje “szum informacyjny”. Do tej pory daleko idąca selekcja treści stała się koniecznością. Pozostaje tylko kwestia, jakie standardy są do tej mieszanki wskazane.

Na czym polega wielofunkcyjność współczesnych podręczników?

Naturalną konsekwencją wszystkich wyżej wymienionych powodów konieczności zmiany podręczników szkolnych będzie ich wielofunkcyjność. Realizowanie tego założenia jest możliwa tylko poprzez radykalną przebudowę formy i znaczne ograniczenie funkcji wiedzy. Dobrze to założenie realizują np. Nowa Era podręczniki z www.taniaksiazka.pl, w którym obecne są zalecenia. Podczas nauki proces ten trwa jeszcze długo, dotyczy głównie konkretnego pisma i obejmuje takie oddzielenie prywatnych, mniej ważnych danych od innych. Ma tu miejsce przeniesienie szczegółowych informacji z tekstu głównego na margines strony, a także zatrzymanie szczegółów. W nowych podręcznikach umieszcza się rekomendacje (lub polecenia) na stronie graficznej, a także łamanie ważnego tekstu pytaniami dotyczącymi osobistych wskazówek i doświadczeń ucznia. Ma tu także miejsce poprzedzanie pisania wielkiego zdarzenia pytaniami o to, co należy przeczytać, a także zastępowanie obszaru tekstowego dowolną listą statystyczną, zdjęciem, wykresem lub fotografią z powodu tego odpowiedniego zestawu odnoszącego się do ćwiczeń.

Jakie są inne możliwości w edukacji?

Wszystkie te rodzaje funkcji ograniczania informacji są już obecne w podręcznikach poświęconych do używania szkolnego od przynajmniej dwudziestu lat. Większość z nich, choć w zupełnie innym znaczeniu, ma na celu stopniowe przechodzenie z dotychczasowej funkcji informacyjnej wprost do pozostałych potencjałów podręcznikowych, w głównej mierze badawczych, samokształceniowych i transformacyjnych.

 

Jak są napisane podręczniki Nowej Ery?

Funkcja badawcza danego podręcznika przejawia się prawdopodobnie tylko w organizowaniu określonego samodzielnego działania ucznia o charakterze problemowo-badawczym za pomocą pytań, zadań i ćwiczeń. Wykorzystanie funkcji badawczej podręcznika ma miejsce najczęściej w trakcie nauczania. Podręczniki Nowej Ery starają się realizować większość z tych założeń.

W jaki sposób podręczniki Nowej Ery pomagają nauczycielom?

W każdej chwili organizując zajęcia, nauczyciel polega na wskazówkach zawartych w podręczniku, a uczeń nie musi przepisywać informacji osobistych pisanych na tablicy, co skraca czas przeznaczony na efektywną pracę. Problematyka, jaką Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) zachęca uczniów do doskonalenia się poprzez obserwację i dodatkowo naukę. Podręcznik dostarcza metodologii współczesnych badań. W tych formach pewną rolę odgrywają poprawnie sformułowane w zakresie nauczania. Chodzi o komunikaty werbalne i dydaktyczne. Polecenia są często umieszczane na poszczególnych stronach.

Jak korzystanie podręczników Nowej Ery ma wpływ na wyniki uczniów?

Właściwe zredagowanie całego podręcznika może ogólnie wpłynąć na zaawansowanie operacyjnych informacji przyrodniczych i środowiskowych, a także przybliżyć uczniowi wiedzę zdobytą w nauce o cechach oraz opracować zagadnienia i rozwiązać wszelkie zagadnienia teoretyczne. Wymaga to od uczniów łączenia informacji wewnątrz innego porządku niż w podręczniku, otrzymywania nowych skojarzeń, a w dodatku uogólnień. Proces ten jest uzupełniany jedynie zaleceniami i pomysłami, chyba że uczony znajdzie w tekście gotowe rozwiązania. Taką samą rolę pełnią pytania, które zawierają poszczególne strony podręczników Nowej Ery. Tego rodzaju funkcja polega z grubsza na dostarczaniu takich ćwiczeń i zadań, które generują różne umiejętności i stymulują praktyczne działania.

Do jakich przedmiotów podręczniki wydaje wydawnictwo Nowa Era?

Podręczniki Nowej Ery w chemii, biologii i ochronie środowiska przyczyniają się do unowocześnienia metod i strategii badawczych, po prostu przez włączenie uczniów do konkretnych przykładów, skutecznej metody uczenia się i oferowanie im metod racjonalnego wykorzystania danego pisma i przyciągania wyników. Pytania w podręcznikach do biologii i ochrony środowiska są niezbędne i ułatwiają powtarzanie i łączenie wiedzy, samokontrolę i dodatkowo samoocenę. Pozwalają one dostrzec błędy i luki w systemie zdobytej wiedzy, a także wygenerować odpowiednie umiejętności związane z krytyczną samooceną.

 

Jak skonstruowany jest dobry podręcznik do biologii?

Nie wszystkie zjawiska przyrodnicze oraz procesy społeczne mogą być identyfikowane na tego typu podstawie jako normalne obserwacje. Z tego powodu podręcznik szkolny ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza dla ucznia, który często uczy się wiadomości z więcej niż danego zagadnienia. Praca z prawie każdym podręcznikiem wprowadza rozwiązania, które pozwalają na samodzielne opanowanie tego, co jest pomocne nie tylko w szkole, ale przede wszystkim po jej zakończeniu. Tu wyróżniają się podręczniki Nowa Era.

Rynek podręczników do biologii w Polsce

Czterdzieści sześć różnych podręczników do biologii jest dopuszczonych i reprezentuje alternatywny poziom, więc może to być trudne do rozpoznania i wybrania jednej pozycji. Niemniej jednak, szczególnie znane są tu Nowa Era podręczniki. Przy każdej rezygnacji z np. programów nauczania biologii obowiązujących w całej Polsce, istnieje możliwość korzystania z różnorodnych propozycji wydawniczych, w tym tych, które dany nauczyciel uważa za najlepsze. W efekcie końcowym odpowiedzialność za podjęcie decyzji o wyborze podręcznika wzrosła spośród wielu propozycji, tych najbardziej dobrze napisanych pod względem:

  • badawczym,
  • dydaktycznym,
  • edukacyjnym.

Jak wybrać najlepszy podręcznik do biologii?

Podręcznik musi mieć optymalną szatę graficzną, wyrażającą się w spójności i kolejności z wszystkimi prezentowanymi na bieżąco treściami. Nauczyciel biologii nie może bezkrytycznie zakładać, że każdy z nich jest bezbłędny, nie może też podważać ich poszczególnych cech w toku pracy. Zadaniem każdego nauczyciela jest doskonalenie się w zakresie struktury całego podręcznika, jego charakterystyki i ewentualnych błędów. Różnorodność oferty wydawniczej pozwala nauczycielom na uzyskanie podręcznika odpowiedniego dla danej grupy uczniów, środowiska społecznego i regionu.

Jak powinien wyglądać dobry podręcznik?


Typ podręcznika stale ewoluuje, może być bardziej uniwersalny, jest zbiorem prostych informacji odpowiednio opisanych i dostosowanych do potrzeb nauczyciela i uczniów. Dodatkową cechą musi być wyrobienie w uczniu nawyku aktywnego myślenia i dodatkowo działania, co pozwala na konkretne przejście od teorii do zastosowania. Przemyślana szata graficzna całej książki motywuje do pracy z nią, która nie tylko staje się sposobem na zdobycie dużej ilości informacji z zakresu chemii i biologii, ale również ma wpływ na ich szczególną wiedzę estetyczną. W związku z tym najwyższy poziom edytorski może mieć również walor edukacyjny.