Jak skonstruowany jest dobry podręcznik do biologii?

Nie wszystkie zjawiska przyrodnicze oraz procesy społeczne mogą być identyfikowane na tego typu podstawie jako normalne obserwacje. Z tego powodu podręcznik szkolny ma kolosalne znaczenie, zwłaszcza dla ucznia, który często uczy się wiadomości z więcej niż danego zagadnienia. Praca z prawie każdym podręcznikiem wprowadza rozwiązania, które pozwalają na samodzielne opanowanie tego, co jest pomocne nie tylko w szkole, ale przede wszystkim po jej zakończeniu. Tu wyróżniają się podręczniki Nowa Era.

Rynek podręczników do biologii w Polsce

Czterdzieści sześć różnych podręczników do biologii jest dopuszczonych i reprezentuje alternatywny poziom, więc może to być trudne do rozpoznania i wybrania jednej pozycji. Niemniej jednak, szczególnie znane są tu Nowa Era podręczniki. Przy każdej rezygnacji z np. programów nauczania biologii obowiązujących w całej Polsce, istnieje możliwość korzystania z różnorodnych propozycji wydawniczych, w tym tych, które dany nauczyciel uważa za najlepsze. W efekcie końcowym odpowiedzialność za podjęcie decyzji o wyborze podręcznika wzrosła spośród wielu propozycji, tych najbardziej dobrze napisanych pod względem:

  • badawczym,
  • dydaktycznym,
  • edukacyjnym.

Jak wybrać najlepszy podręcznik do biologii?

Podręcznik musi mieć optymalną szatę graficzną, wyrażającą się w spójności i kolejności z wszystkimi prezentowanymi na bieżąco treściami. Nauczyciel biologii nie może bezkrytycznie zakładać, że każdy z nich jest bezbłędny, nie może też podważać ich poszczególnych cech w toku pracy. Zadaniem każdego nauczyciela jest doskonalenie się w zakresie struktury całego podręcznika, jego charakterystyki i ewentualnych błędów. Różnorodność oferty wydawniczej pozwala nauczycielom na uzyskanie podręcznika odpowiedniego dla danej grupy uczniów, środowiska społecznego i regionu.

Jak powinien wyglądać dobry podręcznik?


Typ podręcznika stale ewoluuje, może być bardziej uniwersalny, jest zbiorem prostych informacji odpowiednio opisanych i dostosowanych do potrzeb nauczyciela i uczniów. Dodatkową cechą musi być wyrobienie w uczniu nawyku aktywnego myślenia i dodatkowo działania, co pozwala na konkretne przejście od teorii do zastosowania. Przemyślana szata graficzna całej książki motywuje do pracy z nią, która nie tylko staje się sposobem na zdobycie dużej ilości informacji z zakresu chemii i biologii, ale również ma wpływ na ich szczególną wiedzę estetyczną. W związku z tym najwyższy poziom edytorski może mieć również walor edukacyjny.