Wpisy z tagiem premia technologiczna

Kredyt technologiczny po zmianach

Nikłe zainteresowanie pierwotną formą kredytu technologicznego, wymusiło wprowadzenie szeregu zmian. W przeciwnym wypadku istniało bowiem realne zagrożenie, że przyznane na ten cel środki nie zostaną wykorzystane. Było to nie do przyjęcia, tak więc kredyt technologiczny przeszedł pewne modyfikacje, by zwiększyć zainteresowanie polskich przedsiębiorców tą formą wsparcia firm, które chcą inwestować w nowe technologie. Czytaj więcej

Nowa odsłona kredytu technologicznego

W pierwszym kwartale wystartować ma kolejna odsłona kredytu technologicznego – tak zwany kredyt na innowacje technologiczne. Dotychczas kredyt technologiczny, pomógł wielu przedsiębiorcom, umożliwiając im wyeliminowanie wielu wad i ograniczeń, przy równoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia oferowanych przez nich usług i towarów. Czytaj więcej

Środki dla przedsiębiorców stawiających na innowacje

Kredyt technologiczny w nowej, obowiązującej aktualnie perspektywie 2014-2020 nazywa się Kredytem na innowacje technologiczne. Jest on organizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, w skrócie PO IR. Kredyt ten skierowany jest on do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a jego nadrzędnym celem jest wspieranie działań związanych z wdrażaniem nowych technologii. Czytaj więcej

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie kredytu technologicznego

Kompletna dokumentacja aplikacyjna jest warunkiem niezbędnym do otrzymania jakiejkolwiek dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej. Warto więc o nią zadbać, gdyż w innym razie możemy zostać poproszeni o jej uzupełnienie lub poprawienie składanego wniosku już na etapie wstępnej oceny wniosku. W najgorszym wypadku, nasz wniosek może zostać odrzucony. Czytaj więcej

Copyright. 2014