Wspomaganie rozwoju sektora wysokich technologii

http://www.strategor.pl/

Szybka ścieżka jest nowopowstałym konkursem cieszącym się dużą popularnością wśród przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Duża liczba zgłoszonych do konkursu projektów stanowi potwierdzenie tezy, że sektor wysokich technologii w Polsce ulega systematycznemu rozwojowi. Widać, więc, że coraz więcej polskich przedsiębiorców stawia na wysoką jakość projektów i planuje bardziej ambitne przedsięwzięcia, co znajdzie przełożenie w polskiej gospodarce.

Budowanie silnej, innowacyjnej gospodarki

Szybka ścieżka jest nowopowstałym konkursem cieszącym się dużą popularnością wśród przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: MDGovpics

Tylko, bowiem silna, innowacyjna gospodarka może zapewnić nam stabilną pozycję na międzynarodowym, mocno rozwijającym się i konkurencyjnym rynku. Bez inwestycji w badania, polska gospodarka przestanie się liczyć na arenie europejskiej i światowej, a skutki tego będą katastrofalne nie tylko dla obecnego pokolenia, ale także i pokoleń przyszłych. Chcąc zapobiegać temu zjawisku, konieczne jest wspieranie działań przedsiębiorców w korelacji ze środowiskiem naukowym, czemu służy między innymi Szybka ścieżka.

Comments are closed.

Copyright. 2014